Rompetrol

QHSE

     

KMG International este o companie petrolieră multinațională care desfășoară activități în 12 țări. Principalele activități sunt cele de rafinare, marketing și retail, cu implicare în proiecte complementare din explorare și producție, precum și servicii conexe industriei petroliere, cum ar fi servicii de forare, EPCM, servicii de ecologie industrială și transport.

KMG International intenționează să devină una din cele mai importante companii petroliere independente din regiune și să își creeze o poziție consolidată în bazinul Mării Negre și al Mării Mediteraneene.

Succesul și eficiența activităților noastre sunt determinate, în primul rând, de angajații noștri, ce definesc fiecare operațiune prin dinamism, performanță, creativitate și competență.

Ne însușim responsabilitățile de ordin moral pe care le implică promovarea Protecției Sănătății, Securității în Muncă și Protecției Mediului, respectiv asigurarea bunăstării fiecăruia dintre cei implicați în activitățile derulate de compania noastră: angajații companiei noastre și familiile acestora, partenerii noștri, clienții și furnizorii noștri, comunitățile situate în preajma locurilor în care ne desfășurăm activitatea și alte părți interesate influențate de mediul nostru de muncă.

KMG International promovează și va promova cele mai înalte standarde de Calitate, Sănătate și Securitate Ocupaționala și Protecția Mediului în activitățile desfășurate, prin stabilirea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calității, Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecția Mediului, cu următoarele obiective:

  • Promovarea unei culturi organizaționale pozitive privind Sănătatea și Securitatea Ocupaționala, Situații de Urgență și Protecția Mediului. 

  • Conștientizarea de către angajații și partenerii noștri pentru cunoașterea cerințelor și proceselor legate de Calitate, Sănătate și Securitate Ocupaționala și Protecția Mediului astfel încât să fie interesați și implicați activ în dezvoltarea acestor obiective.

  • Implementarea, prin Managerii și Liderii Grupului, viziunii, strategiei și politicii noastre privind  Managementul Calității, Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecției Mediului.

  • Respectarea cerințelor legale și cerințelor Standardelor de referință pentru Managementul Calității, Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecției Mediului în cadrul entităților grupului.

  • Informarea și asigurarea resurselor necesare angajaților și partenerilor noștri, pentru a ne atinge obiectivele declarate legate de Managementul Calității, Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecției Mediului.

  • Monitorizarea proceselor și activităților noastre prin inspecții și audituri, pentru a ne asigura de eficiența și eficacitatea deciziilor și măsurilor implementate și pentru a asigura îmbunătățirea continuă a acestora. 

  • Stabilirea metodelor de identificare și evaluare a pericolelor și riscurilor, în vederea minimizării sau eliminării impactului acestora asupra Sănătății și Securității Ocupaționale și Protecției Mediului.

  • Stabilirea și implementarea strategiilor organizaționale cu privire la conservarea resurselor naturale prin economisirea energiei și minimizarea producerii de deșeuri și emisii.  

Vom continua aplicarea tuturor cunoștințelor noastre pentru identificarea și satisfacerea interesului și necesităților angajaților, clienților, tuturor părților interesate, cât și pentru menținerea și amplificarea încrederii acționarilor noștri.

Descoperă